Дар китоби мазкур оид ба пайдоиш, таърихи омӯзиш, тавсифи табиӣ-географӣ, сохти геологӣ, ҳолати сейсмикӣ ва баҳодиҳии хавфи сейсмикии кӯли Сарез ва тавсияҳо оид ба омӯзиш ва мониторинги ояндаи ин кӯл маълумоти илмӣ гирд оварда шудааст. Маълумоти китоб ҳолати кунунии кӯли Сарезро тавсиф менамоянд. Асар барои мутахассисони соҳаи гидрология, гидрогеология, геологияи муҳандисӣ, сейсмология, география, экология ва доираи васеи хонандагон тавсия дода мешавад.

Мураттибон:
Ф. Раҳимӣ, А.С. Саидов, И.С. Оймуҳаммадзода,
Ю. Мамадҷонов, А.Р. Ишук, Р.У. Ҷӯраев, Н. Ниёзов
Зери назари академики АИ ҶТ Ф. Раҳимӣ 

Кӯли Сарез (таърихи омӯзиш, тавсифи табиӣ-географӣ, сохти геологӣ ва ҳолати сейсмикӣ) - Душанбе: Дониш, 2018. 288 с.

TPL_BACKTOTOP